0

Prigovor potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju pisani prigovor na slijedeći način:

- putem pošte na adresu:
MEDI PLUS d.o.o.
Zagrebačka avenija 3
10 000 Zagreb
- elektroničkom poštom na e-mail adresu: mediplus@mediplus.hr
- telefaxom na broj + 385 1 36 88 680 ili
- izravno u prodajnim prostorima – prodavaonicama prodavatelja.

Prodavatelj će odgovoriti pisanim putem na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zagrebačka avenija 3, 10 000 Zagreb

tel: +385 (0)1 3688 680

fax: +385 (0)1 3688 690

e-mail: zastitapodataka@mediplus.hr